over mij     werkwijze     coaching     trainingen     tarieven              


Je kunt je kind en/of jezelf aanmelden voor individuele coaching of een van de trainingen door een mail te sturen naar gaafkindercoaching@gmail.com

Verwijzing door een huisarts, Centrum Jeugd & Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk. Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

We stemmen vooraf af of we eerst met jou/jullie als ouder(s) jullie hulpvraag onderzoeken, of dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van je kind plaatsvindt. Afgezien daarvan werk ik in principe altijd tegelijk met ouder(s) en kind. Dit betekent dat je als ouder(s) aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste werkt en waarmee je je kind thuis verder kunt helpen.

De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert. Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is en of een nieuwe afspraak wenselijk is.

Als andere hulp beter aansluit op de vraag van jou of je kind, zal ik mijn best doen om jullie door te verwijzen naar een gekwalificeerde hulpverlener of instantie.

Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.

Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik jou en je kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


 

Marije Imhof - Pimpernel 24 - 7443 NA Nijverdal - Tel: 06 41786663  - gaafkindercoaching@gmail.com - KvK: 77875133